pianoles aan gevorderden

Ook gevorderde pianisten zijn welkom bij De Pianoschool.

Les geeft objectieve feedback op de muzikale interpretatie, analyse en techniek. Ook kan het helpen bij de juiste repertoirekeuze. En natuurlijk motiveert het om te oefenen.

Zithouding, ademhaling, het vrij uitvoeren van de juiste speelbewegingen, zijn allemaal thema’s die tijdens de les aan de orde kunnen komen.

Pianospelen vergt geen inspanning maar bewustzijn. Hierin ligt de kern van mijn benadering van het musiceren en oefenen. Teveel inspanning is zonder meer de grootste hinderpaal van de muziekstudent. In de les nodig ik de leerling soms uit om dit samen te onderzoeken, waarbij mijn eigen proces misschien behulpzaam kan zijn bij het geven van feedback.